واحد صدور مجوز استان بوشهر :

 

 

 

 

این واحد آماده پذیرش اظهار نامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی است. کلیه گمرکات تخصصی این استان میتوانند جهت صدور مجوز ترخیص اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های پلمپ شده به این واحد ارجاع نمایند.اظهار نامه گمرکی می بایست مراحل بازبینی کالا توسط ارزیاب وتعیین ارزش را گذرانده باشد.گمرکات بوشهر،گناوه،دیلم،دیرومنطقه یک بوشهر از جمله گمرکات تخصصی اسباب بازی در این استان می باشند.

 

 

آدرس: بوشهر- میدان قدس- خیابان شهید رئیس علی دلواری- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر

 

تلفن و دورنگار:   2522006-2526158-0771

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
واحد صدور مجوز استان هرمزگان:
 

 

 

این واحد آماده پذیرش اظهار نامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی است.کلیه گمرکات تخصصی این استان می توانند جهت صدورمجوزترخیص اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های پلمپ شده به این واحدارجاع نمایند.اظهار نامه گمرکی می بایست مراحل بازبینی کالا توسط ارزیاب وتعیین ارزش را گذرانده باشد.گمرکات شهید باهنر،بندر لنگه،قشم,کیش از جمله گمرکات تخصصی اسباب بازی در این استان می باشند.

 

 

آدرس:بندرعباس - خیابان آیت الله غفاری - جنب دبستان نجمیه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان

 

تلفن :   3337006 -0761 

 

دورنگار:  3333130-0761

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
واحد صدور مجوز استان خوزستان:
 

 

 

این واحد آماده پذیرش اظهار نامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی است.کلیه گمرکات تخصصی استان می توانند جهت صدور مجوز ترخیص اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های پلمپ شده به این واحدارجاع نمایند.اظهار نامه گمرکی می بایست مراحل بازبینی کالا توسط ارزیاب وتعیین ارزش را گذرانده باشد.گمرکاتخرمشهر،آبادان،بندر امام خمینی (ره) ازجمله گمرکات تخصصی اسباب بازی دراین استان می باشند.

 

 

آدرس:اهواز-پیچ استادیوم-اول پارک شهر-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان

 

تلفن :   3336471-3337634-0611

 

دورنگار:   3362101-0611

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  

 

 

 

واحد صدور مجوز تهران(مستقر در دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی):

 

این واحد آماده پذیرش اظهار نامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی است.کلیه گمرکات تخصصی خارج از سه استان جنوبی کشور (بوشهر،هرمزگان،خوزستان) می توانند جهت صدور مجوز ترخیص،اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های پلمپ شده به این واحدارجاع نمایند.اظهار نامه گمرکی می بایست مراحل بازبینی کالا توسط ارزیاب وتعیین ارزش راگذرانده باشد.گمرکات شهریار،امانات پستی نمایشگاه،شیراز،اصفهان،مشهد،تبریز،ارومیه،فرودگاه امام خمینی(ره)،منطقه آزادبندرانزلی،چا بهاروجلفااز جمله گمرکات تخصصی اسباب بازی قابل پذیرش در این واحد می باشند.

 

تلفن :               88085834   -  88085833  

 

دورنگار:            88085832

  

ایمیل:  info @ toycouncil.com

 

آدرس:  تهران - شهرک غرب - فاز ۳ -انتهای خیابان حسن سیف- کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان -  دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی

صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت