: فعاليت هاي واحد ثبت طرح و صدور مجوز اسباب بازي  

صدورمجوزترخيص اسباب بازي هاي وارداتي در چهارواحدصدورمجوزتهران،بوشهر،خوزستان، هرمزگان  

- ثبت طرح هاي اسباب بازي و صدور گواهينامه مربوطه

 - صدور مجوز تيزر تبليغات تلويزيوني اسباب بازي

 - رسيدگي به شكايات پرونده هاي ثبتي و دفاع از حقوق طراحان

 - بررسي مجدد كليه پرونده هاي استاني و ابلاغ كتبي نقائص به مراكز مربوطه

 - نمونه برداري در گمرك از پرونده هايي كه هويت نمونه هاي آن احراز نشده است

 - تهيه آرشيو عيني و تصويري اسباب بازي بر اساس طبقه بندي اسباب بازي ها

 - درج اطلاعات مجوز هاي صادره در سايت دبير خانه برای تطابق مجوز در گمركات كشور

 - بازرسي و نظارت بردستگاه هاي رايانه اي مراكز شهر بازي كه داراي مجوز ترخيص مشروط هستند.

 

 

  فعاليت هاي وي‍ژه دبيرخانه

 

- تشكيل كميته فرعي شوراي فرهنگ عمومي اصفهان درباره نظارت بر توزيع و فروش اسباب بازي در سطح استان به صورت آزمايشي برای گسترش در سطح كشور

 

- برگزاري سه دوره آموزشي (روش هاي اداري صدورمجوز) جهت پرسنل واحد هاي صدور مجوز در استان ها 

- اجراي طرح اتاق بازي در 19 مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست طي سالهاي84-86 

- اجراي طرح ايستگاه بازي در مراكز فرهنگي هنري كانون طي سه مرحله در سالهاي 83-84-86 

- شركت در اولين نمايشگاه ملي  اسباب بازي درسال 85 و دريافت لوح تقدير و تنديس نمايشگاه 

- شركت در نمايشگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 83 و كسب مقام نخست

- بازديد از خط توليد كارگاه ها و كارخانجات اسباب بازي به صورت موردي

  

  فعاليت هاي پژوهشي و اطلاع رساني 

- جمع آوري اطلاعات اينترنتي شامل: اطلاعات موسسات،ارگانها،انجمن ها و سازمان هايي كه در سطح جهاني در زمينه اسباب بازي فعاليت دارند 

- تهيه فهرست 16 عنوان پژوهشي با موضوع اسباب بازي برای استفاده در رساله هاي كارشناسي ارشد و كارشناسي دانشجويان 

- تهيه خلاصه اطلاعات طرح هاي ثبتي طراحان اسباب بازي 

- بررسي 266 شناسنامه مراكز نگهداري از كودكان در استان ها و اولويت بندي آنها برای ايجاد اتاق بازي در آن مراكز 

- تهيه 7 جلد مجموعه مقالات اسباب بازي به عنوان منابع مورد استفاده دانشجويان،متخصصين و دست اندركاران موضوع اسباب بازي 

- تجملات و عبارات با موضوع اسباب بازي و ارسال آن به شبكه هاي سيما برای استفاده به عنوان زيرنويس يا تراكت 

- ايجاد سايت دبيرخانه به آدرس  www.toycouncil.com  تكميل بانك اطلاعاتي آن 

- تدوين و تكثير جزوات راهنماي ثبت طرح و صدور مجوز جهت توجيه ارباب رجوع 

- تكميل كتابخانه تخصصي دبيرخانه شامل كتاب، مقالات ، تحقيقات،پايان نامه و نشريات 

- همكاري با موسسه استاندارد درباره تهيه و تدوين استانداردهاي اسباب بازي 

- طبقه بندي اسباب بازيها برای كد گذاري وزارت بازرگاني 

- تهيه مجموعه معرفي اسباب بازيهاي ممنوعه و ارائه توضيحات در خصوص عملكرد اين گونه اسبا ب بازي ها در قالب جزوه و CD برای كميسيون فرعي شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان

  

  فعاليت هاي در دست اقدام 

- برنامه ريزي و طراحي برنامه آموزشي با عنوان طراحي اسباب بازي در مقطع كارشناسي  با همكاري دانشگاه هنر

- اعطاي تسهيلات به طراحان و توليد كنندگان اسباب بازي

- تشكيل اتحاديه مستقل توليد كنندگان و فروشندگان اسباب بازي

- عضويت در انجمن ها و اتحاديه هاي اسباب بازي در كشورهاي ديگر

- برگزاري دوره آموزشي براي طراح، توليد كننده ، مصرف كننده و وارد كننده

- برگزاري نمايشگاه اسباب بازي

- ايجاد موزه اسباب بازي

-برگزاري مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازي در بين دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي

- مطالعه مقدماتي برای نشر فصلنامه اسباب بازي از طريق دبير خانه

-جمع آوري منابع اطلاعاتي برای توليد مجموعه هاي اطلاع رساني

-توسعه و گسترش طرح ايستگاه بازي و اتاق بازي

  

 

 

صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت