طرح فرهنگ سازی و تصحیح نگرش نسبت به موضوع اسباب بازی:

 

ایجاد تغییر در نوع نگرش جامعه به موضوع اسباب بازی از دیگر مباحث شورااست . به همین دلیل پیش نویس طرح فرهنگ سازی و تصحیح و ارتقای نگرش جامعه به موضوع اسباب بازی در شورا مطرح و به تصویب رسید . در این طرح وظایف دستگاه های مختلف مشخص و جهت اجرا به آنان ابلاغ شد تا  اقدامات لازم انجام پذیرد.برخی از این وظایف عبارتند از: تالیف و ترجمه کتب، برگزاری مسابقات، برگزاری نمایشگاه،  ایجاد موزه اسباب بازی، برپایی سمینار علمی، به کار گیری اسباب بازی در انتقال دانش روز، فراهم کردن زمینه های تحقیقاتی در زمینه اسباب بازی، گنجاندن مباحث مربوط به اسباب بازی در کتب آموزش رسمی و ایجاد گرایشی با موضوع اسباب بازی  در رشته های دانشگاهی . .

 

شما ميتوانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد. ( دريافت فايل ) 

 

 

ضوابط ثبت طرح و صدور مجوز ( ساخت - وارادات و صادرات)

 

در اجرای ماده 4 اساسنامه و مواد 13 و 14 آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی، با توجه به دو اصل حمایت از تولید داخلی و پیشگیری از آسیب های فرهنگی، ظوابط  ثبت طرح و صدور مجوز ( ساخت , واردات و صادرات ) که شامل 8 ماده و 1 تبصره است، تدوین شد تا وظایف کانون را درتنظیم گردش کار مربوطه روشن کند.این پیش نویس در یازدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی مورخ  30/5/1380 تصویب شد .

 

 

شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 

 

 

ضوابط و مقررات وگردش کار ثبت طرح اسباب بازی:

 

 

در اجرای ماده 14 آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی، کلیه طراحان اسباب بازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به ثبت طرح خود را دارند، لازم است ضمن رعایت ویژگی های عمومی طرح، یک نمونه از طرح خود را به انضمام مدارک موضوع بند (2) این دستور العمل به واحد ثبت طرح و صدور مجوز ارائه کنند. در این مجموعه درباره ویژگی های عمومی طرح های ثبتی، مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح و مراحل اداری آن توضیحاتی ارائه شده است .این مصوبه در قالب یک مقدمه , سه بخش و 22 ماده تنظیم و به تصویب شورا رسیده است .

 

 

شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 

 

 
 
ضوابط و مقررات و گردش کار صدور مجوز واردات اسباب بازی و قطعات تکمیلی:
 
در اجرای ماده 14 آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی و مصوبه کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، بازرگانان و شرکت های دولتی و خصوصی که متقاضی واردات اسباب بازی و سرگرمی و قطعات تکمیلی اسباب بازی هستند، باید نمونه ای از کالای مورد نظر را به همراه مدارک موضوع بند 2 این دستور العمل به واحد ثبت طرح و صدور مجوز ارائه کنند. در این مصوبه مشخصات عمومی اسباب بازی وارداتی و مدارک لازم و مراحل اداری صدور مجوز واردات شرح داده شده است . این مصوبه در قالب یک مقدمه , سه بخش و 20 ماده تنظیم  و به تصویب شورا رسیده است .
 
شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 
 
 
 
سیاست ها و خط مشی های حمایتی و هدایتی درباره اسباب بازی کودکان:
 
 
بر اساس ماده 18 اساسنامه و ماده 2 آیین نامه اجرایی شورا پیش نویس سیاستهای حمایتی در شورا مطرح و به تصویب رسید . این مصوبه که دارای 20 یند است،که دربرگیرنده وظایف حمایتی و هدایتی برای گروه های مختلف و مرتبط با موضوع اسباب بازی است. اگر چه در این مصوبه به ابعاد مختلف بخش های حمایتی شورا در امر اسباب بازی توجه شده است ؛ اما ضمانت اجرایی آن منوط به همکاری سازمان های دیگر است که زمینه اجرای آن را می باید فراهم کنند. این مصوبه دارای یک مقدمه و 20 بند است و درپانزدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی به تصویب رسیده است .پيگيري مواردي از مصوبه كه مرتبط به دستگاه هاي ديگر اسبت در دستور كار دبيرخانه قرار دارد.
 
شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 
 
 
معیارهای اسباب بازی مناسب برای کودکان:
 
 
در اجرای ماده 1 و 8 اساسنامه و ماده 1 آیین نامه اجرایی شورا به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان در دستیابی به اسباب بازی های مفید و مناسب و بی خطر، معیارهای اسباب بازی مناسب با توجه به اهداف ذیل تدوین شد :
1- جلب توجه طراحان و تولید کنندگان به این معیارها برای طراحی و تولید اسباب بازی مناسب
2-افزایش آگاهی عمومی جامعه ( کودکان ونوجوانان و مربیان ) به ملاک ها و معیارهای مناسب بودن اسباب بازی
3- افزایش آگاهی وارد کنندگان به این معیارها به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی
این مصوبه شامل یک مقدمه و سه بخش که مشتمل بر 26 بند است که در هفدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی به تصویب رسیده است .
 
شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 
 
 
 
مصوبات موردي  شورا به صورت ماده واحده:
 
 
1- انتخاب دبير شورا
 
 
 
 
2- نام شورا ( شوراي نظارت بر اسباب بازي ) تعيين شد. 
 
 
 
 
 
 
 
3- انتخاب نايب رييس شورا برای اداره جلسات  در غياب رياست شورا
 
 
 
 
 
 
4- تشكيل اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان اسباب بازي به طور مستقل
 
  
 
 
 
 
5-  تسريع در امر ساماندهي واحد پژوهش دبيرخانه
 
 
 
 
 
 
6-فراخوان برای كسب نظرات و پیشنهادات صاحب نظران، اساتيد ، روانشناسان و متخصصين با موضوع اسباب بازي
 
 
 
 
 
  
7-تركيب اعضاي كميسيون پژوهش وتدوين ضوابط و مقررات شورا
 
 
 
 
 
 
 8-انتخاب نماينده شورا در كميسيون پژوهش و تدوين ضوابط و مقررات
 
 
 
 
   
  
 
9- مجوز ورود 2 نمونه اسباب بازي به كشور، توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 
 
 
   
 
 
  
10- با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا ،پژوهشي در زمينه راههاي پیشگیری از قاچاق اسباب بازي انجام شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت