اساسنامه شورا:

 

 اساسنامه شورای نظارت بر اسباب بازی در جلسه 422 مورخ77/4/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشتمل بر یک مقدمه،نه ماده و شش تبصره به تصویب رسیده است. شما می توانید با کلیک کردن روي عبارت (دريافت فايل) كه در پايين درج شده است آن را دانلود کرده و به مفاد آن دسترسي داشته باشيد.

 

 دريافت فايل

آئين نامه اجرايي شورا:

 

آیین نامه اجرایی شورای نظارت براسباب بازی درجلسه 341 مورخ 79/8/18 شورای فرهنگ عمومی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و چهارده تبصره به تصویب رسیده است. شما می توانید با کلیک کردن روي عبارت ( دريافت فايل ) كه در پايين درج شده است آن را دانلود کرده و به مفاد آن دسترسي داشته باشيد.

 دريافت فايل  

 

 

 

صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت