ارتباط باما:

 

شمامی توانیدبامراجعه حضوری یاازطریق تلفن،دورنگاروایمیل بامادرتماس باشید 

 

تلفن :

02188085834  

    02188085833  

ایمیل: shora@yahoo.com 

 

نشانی: تهران - شهرک غرب-فاز ۳انتهای خیابان حسن سیف-کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

   دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی _کد پستی 1466893311

   

 توجه: 

برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت طرح اسباب بازی و یادفترچه راهنمای دریافت مجوز واردات اسباب بازی به بخش واحدثبت طرح و صدورمجوزدرهمين سايت مراجعه نماييدو آن هارادانلود كنيد. 

با مراجعه حضوری به محل دبیرخانه می توانیدنسخه چاپی ورایگان آنرادریافت نمایید.

 

فرم خام رزومه شرکت های دانش بنیان در حوزه اسباب بازی

 

فرم خام  

توضیحات و زمان ارائه فرم

 

 

 

شیوه نامه

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

www 

 

 

صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت